За нас

Защо Плувен клуб Sharks?

Плувен клуб Sharks е клуб, който се стреми да насърчава постигатето на високи постижения при всеки един плувец, както като индивидуален състезател, така и като отборен играч. Ние работим за развитието на децата не само като плувци, но и като личности.
Клубът предлага тренировъчни групи за всяко ниво и възраст, като имаме виждане за усъвършенстване на децата в дългосрочен план
Всички треньори на ПК “Sharks“ имат дългогодишен треньорски опит. Ние си сътрудничим, за да предоставим на Вашето дете най-доброто спортно изживяване. Ние тренираме и вдъхновяваме дацата, за да покажат най-доброто, на което са способни.

Мисия

Плувен клуб “Sharks” има мисия чрез развитие на спортни качества у децата да спомогне за изграждането както на добри спортисти, така и на стойностни личности. Обединявайки забавлението с усилената работа, децата ще овладеят основните стилове в плуването и ще изградят умения, знания и навици, които ще им помагат да се адаптират и усъвършенстват, както в басейна, така и във всяко свое следващо начинание.

Ценности

 • Любов към плуването – ПК “Sharks” се стреми да създаде атмосфера, която благоприятства любовта към спорта и насърчава забавлението и удоволствието от тренировките, състезанията и други клубни дейности.
 • Стремеж към усъвършенстване – ПК “Sharks” се стреми да осигури среда, която насърчава високи постижения.
 • Спортсменство – ПК “Sharks” цели да насърчава честността и уважението между отделните състезатели и се грижи членовете му да избягват всякакви действия, които по някакъв начин биха могли да допринесат за по-ниското самочувствие на останалите плувци.
  да цени труда на другите, справедливо и великодушно поведение, особено по време на спортни състезания
 • Работа в екип – ПК “Sharks” смята екипната работа за ключов елемент в плуването. Работата в екип позволява на клуба да се развива като едно цяло, докато липсата й води до нереализиран потенциал.
 • Състезателен дух – ПК “Sharks” се стреми да създаде една конкурентна среда, която е безопаснa, но в същото време насърчава високи постижения и влияе положително на всички плувци, тъй като те придобиват опит в справянето с конкуренцията, както при плуването, така и при други аспекти от живота.
 • Уважение – Треньорите, родителте и плувците на ПК “Sharks” се очаква да демонстрират почтеност, честност, искреност и уважение помежду си по всяко време.

Философия

 • Основната философия на ПК “Sharks” е непрекъснато подобряване на плувните показатели на всеки отделен състезател. Клубът набляга на конкуренцията на всеки един състезател със самия себе си, която ще допринесе за постигане на по-добри резултати в дългосрочен план. Печеленето на титли, медали и трофеи има второстепенно значение за развитието и усъвършенстването на отделния плувец.
 • По време на състезание, проявата на спортсменско поведение се цени точно толкова високо, колкото и демонстрирането на високи постижения. Треньорите работят върху това да научат плувците си да се държат на ниво, независимо дали са показали “добро” или “лошо” плуване. Високо се оценява проявата на т.нар „шампионско поведение“ – уважение към съдии и треньори, насърчаване на съотборниците, уважение на противника и демонстрация на зряло поведение.
 • При подготовката си плувците трябва да си поставят реалистични и същевременно предизвикателни цели, като насочат своите тренировъчни усилия за постигане на тези цели.
 • За да насърчат многостранността и изследването на потенциала в широк спектър от събития, плувците се подготвят и насърчават да се състезават в различни плувни събития, в различни стилове, на различни разстояния.

Правила

 • Отговорности на състезателите
  Всеки един състезател трябва ясно да осъзнава, че чрез своите усилия допринася не само за утвърждаването на клуба като един елитен спортен клуб, но също така и за своето собствено развитие и утвърждаване като личност. В този ред, Състезателите на ПК “Sharks” трябва да:
  – уважават и се отнасят с необходимия респект към треньорския състав и тренировъчния процес;
  – с гордост и самочувствие да представляват клуба, за който се състезават (именно състезателите са тези, които в най-голяма степен изграждат и защитават престижа на своя клуб);
  – да бъдат пример за всички, които тренират в клуба, подкрепят по-малките, с готовност предават опита си и да помагат за изграждането им като състезатели.
  – да се отнасят с уважение към тренировъчния процес;
  – да се явяват с клубната екипировка по време на състезания и официални събития;
  – да се отнасят с уважение към състезателите от другите отбори, треньори и клубове.

 

 • Отговорност на родителите
  Всички родители в ПК “Sharks” отговарят за действията на техните деца и носят задължение за спазването политиката на клуба и приложимите закони. Те трябва:
  – да осигуряват на треньорите подходящи условия за осъществяване на професионалната им дейност;
  – да избягват влизането в конфликт със служители на ПК “Sharks”, като подхождат с доверие към политиката на клуба;
  – да поддържат среда, в която се насърчава уважение към околните, подкрепа на всички деца и разбирателство;
  – при желание да вземат участие в програми и инициативи, организирани от клуба;
  – да изграждат и защитават авторитета на треньора и клуба (от тях се очаква да не създават погрешни внушения у децата по отношение на техните треньори; уважението към треньора е уважение към правилата и реда, като то е съществен елемент от изграждането на детето);
  – да бъдат опора на детето, а не негови треньори;
  – да се доверяват на треньора и неговите решения;
  – да уважават усилията на всички деца без значение каква е моментната им форма, резултат или състояние (от тях се очаква да не злепоставят, коментират и обсъждат чуждите деца);
  – да уважават личните решения на децата си и да не проектират собствените си амбиции върху техните възгледи;
  – да не се състезават помежду си чрез собствените си деца и техните резултатите в басейна;
  – да се стараят да съхранят връзката между детето и неговия треньор;
  – да се радват на натрупаните от децата знания, умения, изградени навици и добродетели; на благоприятното въздейстие и ползи, които носи след себи си плуването;Всеки родител има право да изрази свободно мнението си, стига да не противоречи на гореизброените правила и на правата на другите.

Цели

– да съдейства за утвърждаването, развитието и популяризирането на плувните спортове сред всички възрастови групи и чрез спорта да дава възможност за изява на личността;
– да организира, провежда и участва в спортни прояви и състезания от републиканския и международен спортен календар по всички плувни спортове, администрирани от БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПЛУВНИ СПОРТОВЕ /БФПС/;
– да развива, популяризира и насърчава физическата активност, физическото възпитание и спорта и да утвърждава спорта като един от решаващите фактори за подобряване здравето и физическата дееспособност на нацията;
– да популяризира и утвърждава активния и здравословен начин на живот;
– да осигурява условия и възможности и организира практикуването на физическа активност и спорт чрез индивидуални и групови спортни дейности;
– да обединява усилията на спортистите, спортните деятели и любителите на
плувните спортове;
– да провежда инициативи за разкриване, утвърждаване и развитие на българския спорт, както и популяризиране дейността на клуба и създаване на интерес на хората от различни възрастови, целеви и социални групи към плувните спортове;
– да повишава непрекъснато спортните резултати на спортистите и стимулира свободния обмен на идеи и информация, свързани с плувните спортове;
– да сътрудничи с държавата и общините в подпомагането на спортното развитие, борбата срещу употребата на допинг и насилието, откриването и подпомагането на спортните таланти и подготовката на спортно-технически кадри по плувни спортове;
– да представлява своите членове пред държавните органи, вътрешни и международни спортни организации.

Нашият екип

Георги Йоцов
Георги Йоцов
треньор по плуване на ПК „Sharks“

КАКВО КАЗВАТ КЛИЕНТИТЕ ЗА НАС

Trainers are awesome!!!!

Vassko Iv Bal

Препоръчвам! 🙂
Треньорите са млади, интелигентни, усмихнати професионалисти. Подхождат приятелски и индивидуално към всяко дете и с уважение към родителите.

Ani Almadzhieva

Басейнът е чист, много поддържан, много добри треньори. Препоръчвам!

Daniela Yordanova

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

За повече информация, моля попълнете формата по-долу. Shark служител ще се свърже с вас при първа възможност.